Samba snelgids

Samba snelgids

 • Wat is Samba?

  Samba zijn NetBios services  over TCP/IP voor Un*x. Hiermee is het mogelijk om een Un*x systeem zich te laten voordoen als M$ Windows server.

 • Hoe Samba starten?

  Samba bestaat uit twee delen:

  • nmbd:

   zorgt voor de browsing, vertelt aan andere computers welke shares beschikbaar zijn.

  • smbd

   maakt de eigenlijke verbindingen.

  Samba (nmbd & smbd) kan als daemon opgestart worden of via inetd. Op een systeem dat voldoende krachtig is zou ik persoonlijk de de daemon mode gebruiken.

  Indien samba via inetd gestart wordt moet poort 137 (netbios-ns) aan nmbd en poort 138 (netbios-ssn) aan smbd. Hiervoor is het nodig om:

  • in /etc/services de netbios poorten te benoemen

   netbios-ns      137/tcp         #  NETBIOS Name Service
   netbios-ns      137/udp           
   netbios-dgm     138/tcp         #  NETBIOS Datagram Service
   netbios-dgm     138/udp         
   netbios-ssn     139/tcp         #  NETBIOS session Service
   netbios-ssn     139/udp

    

  • in /etc/inetd.conf de poort aan het juiste prg te linken


   netbios-ssn  stream  tcp   nowait   root   /usr/sbin/tcpd   /usr/sbin/smbd
   netbios-ns   dgram   udp   wait     root   /usr/sbin/tcpd   /usr/sbin/nmbd -a

    

  • inetd de nieuwe configuratie te laten inlezen.


   freeware:~# killall -HUP inetd

  Om samba in daemon mode te starten moet smbd en nmbd met de -D optie gestart worden. Dit kan het beste via de normale Un*x startup scripts gebeuren (vb. /etc/rcXX.d )

  Samba heeft twee belangrijke configuratie bestanden:

  • smb.conf


   het algemeene samba configuratie bestand hierin worden de shares ed. gedefineerd. Staat bij de meeste Linux distributies in /etc/smb.conf.

  • smbpasswd


   bevat de samba gebruikers en passwoorden, enkel nodig voor het gebruik van encrypted passwords.

 • Samba configuratie

  Het smb.conf bestand bevat drie delen:

  • [global]

   algemene instellingen zoals de computernaam, domeinnaam, printing, encrypted passwords etc.

  • [homes]


   instellingen voor de homedirs

  • [share]


   instellingen voor een bepaalde share

  Een typisch smb.conf met passwoord encryptie ziet er als volgt uit:

  [global]
     printing = bsd
     printcap name = /etc/printcap
     load printers = yes
     guest account = nobody
     invalid users = root
     bind interfaces only = yes
     security = user
     encrypt passwords = true
     workgroup = ANTWERPEN
     server string = %h server (Samba %v)
  [homes]
     comment = Home Directories
     browseable = yes
     writable   = yes
  [printers]
     comment = All Printers
     browseable = yes
     path = /tmp
     printable = yes
     public = no
     writable = no
     create mode = 0700
  [PUBLIC]
     comment = public test folder
     browseable = yes
     path = /test/smb
     locking = no
     public = yes
     writeable = no

   

  Via smbpasswd -a <username> -p <password> dienen we gebruikers toe te voegen in smbpasswd password bestand, welke toegang hebben tot de samba services.


Het is te aangeraden om dezelfde passworden te gebruiken op Un*x,samba & M$ Windows. Anders zullen de gebruikers gevraagd worden eerst hun samba en daarna hun Un*x passwoord te typen.