Quota snelgids

Quota snelgids

 • /etc/fstab  

  grpquotas & userquotas als optie meegeven.


  # /etc/fstab: static file system information.
  #
  # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
  /dev/hda2 / ext2 defaults,errors=remount-ro,usrquota,grpquota
  0 1
  /dev/hda4 /var ext2 defaults,usrquota,grpquota
  0 1
  /dev/hda3 none swap sw 0 0
  proc /proc proc defaults 0 0
 • quotacheck  

  met de commando quotacheck, maken van de group & gebruikers quotabestanden aanmaken.

  freeware:~#quotacheck -vaug

  Scant alle filesystems uit /etc/fstab welke quota opties bevatten en bewaart informatie over het diskgebruik in quota.user & quota.group in de root van elk filesystem.

  quotacheck kan het beste bij elke reboot van het system heruitgevoerd worden vermits bij het niet correct afsluiten van het systeem deze informatie foutief kan zijn.

 • quotaon & quotaoff

  Met "quotaon"  & "quotaoff" kunnen we de diskquotas in -of uitschakelen.

  freeware:~#quotaon -a

  Zal de diskquotas voor elk filesystem met quotas opties inschakelen. Ook dit command wordt bij het opstarten van het system uitgevoerd (zie beneden).

 • NFS & quotas

  Indien een filesystem via NFS geexporteerd is moet er een daemon (rpc.quotad) gestart worden, om het remote systeem de quota informatie door te geven.

 • quotas aan gebruikers & groepen toekennen

  Met edquota kunnen we de quotas per gebruiker / groep editeren.

  freeware:~#edquota -u staf

  Per filesysteem met quota opties kunnen de soft en hard quotas instellen, indien de zachte quotas overschreden worden krijgt de gebruiker een waarschuwing, als de harde quotas bereikt zijn wordt de schrijven daadwerkelijk onderbroken.

  Met de -p optie kunnen de quotas van een andere gebruiker kopieren.

  freeware:~#edquota -u staf -p template

  Zal de quota settings van de gebruiker template naar staf kopieren.

 • quotas kontroleren

  Met "repquota" kunnen we de quota informatie voor een heel of alle filesystemen tonen.

  freeware:~#repquota -a

  zal de user -en group quotas van alle filesystemen tonen.

  freeware:~#requota -u /

  zal enkel de userquotas van het root filesysteem tonen.

  Met het quota commando kunnen de quotas van een bepaalde gebruiker of groep tonen.